Rybářský kroužek

Informace pro zájemce o rybářský kroužek

1. Pro koho je kroužek určený ?

Pro všechny věkové kategorie začínajících rybářů, kteří chtějí získat rybářský lístek platný pro telnický rybník a mají minimálně 7 let ( umějí už trochu číst a psát). :-)

2.  Kdy kroužek začne a kdy skončí ?

Začne informativní schůzkou v neděli 5.2.2023 v 16:30 v prostorách myslivny u rybníka. Na této schůzce se všichni zájemci dozví kalendář výukových schůzek. 

Skončí nejpozději na konci dubna, závěrečným předvedením získaných dovedností.

3. Co bude náplní kroužku ?

1. Základní znalost ryb.

2. Praktické dovednosti ( technika rybolovu).

3. Zásady chování u vody.

Výuka bude členěna na teoretickou a praktickou část, přičemž praktická bude převažovat. 

Maximální délka jedné schůzky nepřesáhne jednou týdně dvě hodiny

4. Jakou výbavu budete potřebovat ?

Vše se dozvíte na informativní schůzce.

5. Do kdy je možné se do kroužku přihlásit ?

Pokud se nebudete moci dostavit na informativní schůzku 5.2.2023. Přihlaste se nejpozději do 4.2.2023 formou uvedenou v otázce 6.

6. Jak se do kroužku přihlásit ?

1. Osobně na informativní schůzce v neděli 5.2.2023 v 16:30

2. Pomocí elektronického formuláře ONLINE PŘIHLÁŠKA níže pod otázkami

Tuto variantu preferujeme. Do poznámek prosím napište pro koho bude kroužek určen. Minimálně jméno a věk. V případě dětí do 15 let budeme komunikovat výhradně s rodiči.

3. Na telefonním čísle +420 732 407 406


7. Co Vás to bude stát ?

Rybářský kroužek je zdarma.

8. Co se stane když kroužek úspěšně dokončím ?

Úspěšným absolventům bude vydán rybářský lístek pro telnický rybník.

Děti do 15 let....................... zdarma / rok

15-18 let ................................ 750,- Kč / rok

starší 18 let........................... 1500,-Kč / rok

                              Rybářský kroužek

Online přihláška 

Přijetí přihlášky vám potvrdíme e-mailem.