Rybářský řád - rybník Telnice

Provozní rybářský řád pro revír Telnice

(vodní nádrž)


Denní doby lovu:
v měsících březnu, dubnu a říjnu: 5.00 - 22.00 hod.
v měsících květnu až září: 4.00 - 24.00 hod.,
v ostatních měsících se lov ryb nepovoluje,
případnou změnu v tomto období stanoví individuálně nájemce.

V jinou než povolenou dobu se lov ryb zakazuje.


Lovit smí každý držitel platného rybářského lístku pro tuto vodní nádrž a současně aktuálně platné povolenky. Lov probíhá způsobem CHYŤ A PUSŤ. Každý první víkend v kalendářním měsíci je povoleno každému odnést si jeden kus níže vyjmenované ušlechtilé ryby ve stanovených mírách, maximálně však pět kusů za jeden kalendářní rok na jednu celoroční povolenku.


Míry ušlechtilých ryb:  

Kapr obecný 50 - 65 cm

Amur od 60 cm

Lín od 30 cm

Candát obecný od 50 cm

Štika obecná od 60 cm

Sumec obecný od 70 cm

Bílá ryba bez míry, ostatní ryby jsou hájeny.


Tyto míry se měří od předního konce hlavy až ke konci nejzazší části ocasní ploutve.

Lov dravých ryb se povoluje každý kalendářní rok od 16. června do 31. října.

Při lovu ryb se povoluje:
- u dětí do 15 let: jeden prut

- u dětí od 15 let: dva pruty

- dospělých od 18 let: dva pruty. Ostatní způsoby lovu jsou zakázané.


Lov nástražných rybek do čeřínku je povolen od 16. června do 31. prosince. Maximální plocha síťoviny 1x1 m. Lov na dírkách je zakázán. Při lovu se zakazuje použití dvojháčků a trojháčků a jejich kombinace, lovící je po soumraku povinen osvítit lovné místo.


Povinné vybavení:

- platný rybářský lístek, podběrák, zařízení pro měření ryb (metr), pean nebo jiný vyprošťovací prostředek háčků, rybářská podložka nebo pomůcka, která zabrání styku ryby se zemí.


Nelze si vyznačovat místa k rybolovu předem, například ponecháním vybavení na místě. Nejmenší vzdálenost mezi rybáři 3 metry, pokud se neshodnou jinak.

Rybářský lístek a roční povolenku vydává nájemce, který je oprávněn stanovit si vlastní pravidla
pro jejich vydávání. Zájemci o rybářský lístek se mohou přihlásit každý pracovní den v době od 8 do 19 hodin na telefonním čísle: 732 407 406. Držitel rybářské lístku je povinen řídit se Provozním rybářským řádem. Provozovatel si vyhrazuje právo na hájení ryb před rybářskými závody na dobu nezbytně nutnou, tj. od nasazení nové rybí obsádky do rybářských závodů, nebo jiných závažných nepředpokládaných přírodních jevů. Upozornění bude dáno na vědomí vývěskou u vodní nádrže. Maximální počet současně lovící rybářů je stanoven na patnáct, vyjma akcí typu rybářské závody.


V Telnici, dne 1.9. 2022